OM

OM

OM


Hagenberg är en plats för evenemang, sammankomster och möten. Här arrangerar vi olika aktiviteter, både privata och offentliga, och har en rolig stund tillsammans.


                Hagenbergs styrelse  2021Ordförande: Leif Wahrenström


Sekreterare: Marianne Payne


Kassör:          Leif Svantesson


Ledamot:     Anders Bäckström


Ledamot:      Robert Svensson


Suppleant:   Catrin Andersson


Suppleant:    Anne Svantesson


Suppleant:   Roine Karlsson


Suppleant:   Katarina Paulsson